wait
X
...
Kereső
Kulcsszó, cikkszám:

Ár, Ft:
-
Csak a kijelölt termékcsoportban
Megszűnt termékek között is
Csak a készleten lévő termékek között
Akciós termékek
Új termékek

Általános szerződési feltételek

A szolgáltatás igénybevétele

 

Az adás-vételi szerződés a vevő a webáruházon keresztüli megrendelés elküldésével lép életbe. A kiszállítandó, illetve a megvásárolandó termékek mindaddig az arwill.hu webáruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

 

Vásárlás

 

A vevő tudomásul veszi, hogy az arwill.hu webáruházban feladott megrendelést, az eladó általi visszaigazolás követően - a megrendelt termékekre vonatkozóan - az eladó és a vevő között adás-vételi, illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek és később is elérhetők.
Abban az esetben, ha a vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli, de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.

 

Árak

 

Az arwill.hu webáruházban a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve. Pénznem: magyar forint.
Az eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a webáruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. Az Árwill BT a webáruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait - az elvárható legmagasabb szinten - közzéteszi. A webáruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok saját készítésű, az adott terméket ábrázoló fotók. (Egyes esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.)
Az Árwill BT a webárházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a webáruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben, ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.

 

Az elállás joga

 

A 45/2014 (II.26) Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében az áru átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándéktól a következő feltételekkel:
- Abban az esetben, ha a vevő az arwill.hu webáruházban olyan terméket rendelt, amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre („beszállítás alatt” megjelöléssel) az eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést is küld a vevőnek. Ha vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az eladó raktárába megérkezik - az áru megérkezéséről az eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a vevőt - a vevő 14 napos elállási joga az áru átvételekor kezdődik.

- Abban az esetben, ha a vevő az arwill.hu webáruházban olyan terméket rendelt, amely „csak rendelésre” megjelöléssel van ellátva, azaz nem raktári típus, az eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést is küld a vevőnek. Ha a vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az eladó raktárába megérkezik - az áru megérkezéséről az eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a vevőt - de ebben az esetben nincs mód az elállást érvényesíteni, mivel a termék kizárólagosan a vevő egyedi kérésére lett beszerezve!

A szerződéstől való elállás esetén - ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította - az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell az Árwill BT -t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29 §. (i) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a vevő az elállás jogát, ha: lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel valamint számítógépes szoftver példányának átvétele tekintetében, ha az átvételt követően a vevő a csomagolást felbontotta.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §. (b) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac - vállalkozás által nem befolyásolható, a rendeletben meghatározott 14 napos elállási időtartam alatt is lehetséges - ingadozásoktól függ.
Ha a vevő - helyszíni átvét esetén - az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árut, és írásban sem jelezte az áru átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során banki átutalást  alkalmazunk, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten kéri; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.
Abban az esetben, ha Ön a rendeléskor olyan terméket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásban (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel, a termék várható beérkezési idejét valamint nettó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail) - amely tudomásulvétel - egyben felhatalmazza az eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23 §. (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően a termék adás vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
- Az elállás joga az arwill.hu webáruházban vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlan vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatja az árut az eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával. Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a vevő átvette azt.
Az eladó követelheti a vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.
A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította - az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

A felelősség korlátozása

 

Az eladó nem felelős az alábbiakért:
- Az eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a webáruházban történő vásárlást.
- Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.